Hoeveel kost een aansluiting bij ZVC Vilvoorde?

vzw ZVC VILVOORDE heeft voornamelijk een dubbele doelstelling. Vooreerst is het de bedoeling om jongeren op een sociaal pedagogisch verantwoorde wijze te leren zaalvoetballen in clubverband. vzw ZVC VILVOORDE zorgt er daarnaast ook voor dat Vilvoordse jongeren zo weinig mogelijk uit de boot vallen omwille van financiële drempels. Anders dan kansrijke kinderen hebben kinderen in armoede het zeer moeilijk om lidgeld te betalen, om mee in te staan in het vervoer voor uitwedstrijden enz. Daarom behoudt vzw ZVC Vilvoorde bewust de inschrijvingskost zo laag mogelijk.

Er bestaan twee verschillende aansluitmogelijkheden bij vzw ZVC Vilvoorde.

Aansluiting met behulp van een Vilvoordse Vrijetijdspas 

Er bestaat de mogelijkheid voor een kandidaat-speler om aan te sluiten mits gebruik te maken van de Vilvoordse Vrijetijdspas (afgekort VTP). Om recht te hebben op de VTP als speler dient men te voldoen aan welbepaalde cumulatieve voorwaarden. Je vindt alle nuttige informatie hierover op volgende webpagina: Heb ik recht op een Vilvoordse Vrijetijdspas?

De kostprijs voor 1 lidmaatschap met VTP voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 45,00 en dient onmiddellijk bij inschrijving in een éénmalige storting te worden overgemaakt op de bankrekeningnummer van vzw ZVC Vilvoorde BE77 3632 1713 4742 met vermelding van naam, voornaam en de geboortedatum van de kandidaat-speler.

Na het ontvangen van de aanvraag tot aansluiting en de betaling van het lidmaatschap ontvangt de kandidaat-speler een uitnodiging om een test af te leggen gedurende één van de oefensessies waarna definitief besloten wordt door het bestuur en de coaches van vzw ZVC Vilvoorde of het lidmaatschap al dan niet definitief goedgekeurd is.

Aansluiting zonder Vilvoordse Vrijetijdspas (VTP)

Wie niet over een VTP beschikt kan uiteraard een gewone aanvraag richten tot aansluiting.

De kostprijs voor 1 lidmaatschap voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 160,00 en mag in twee stortingen worden overgemaakt op de bankrekeningnummer van vzw ZVC Vilvoorde BE77 3632 1713 4742 met vermelding van naam, voornaam en de geboortedatum van de kandidaat-speler.

Wenst je het volledige lidmaatschap liever onmiddellijk te vereffenen ? Dan kan dit ook met vermelding van naam, voornaam en de geboortedatum van de kandidaat-speler.

In het ander geval dient een 1ste storting van € 80,00 onmiddellijk bij inschrijving toe te komen op de bankrekening van vzw ZVC Vilvoorde BE77 3632 1713 4742 met vermelding van naam, voornaam en de geboortedatum van de kandidaat-speler. Vervolgens dient de tweede betaling van het overgebleven saldo van € 80,00 toe te komen op de bankrekening van vzw ZVC Vilvoorde vóór 15 december 2022.

De kost tot aansluiting is voor een heel seizoen en is dus een forfait.

Wenst je een aanvraag in te dienen voor aansluiting ? Ga dan hiervoor naar volgende webpagina: Een nieuwe aansluiting aanvragen