LID WORDEN

Opgelet! Je kan kiezen tussen een nieuwe aansluiting of het verlengen van een reeds bestaande lidmaatschap bij ZVC VILVOORDE. Beide inschrijfformulieren verschillen van mekaar.

Was uw kind reeds aangesloten en actief in de loop van dit seizoen 2022-2023 bij ZVC VILVOORDE, dan dien je een verlenging van aansluiting te vragen.

Schrijf je voor het eerst je kind in bij ZVC VILVOORDE dan dien je een aanvraag tot een nieuw lidmaatschap aan te vragen.

Er zijn meerdere types van leeftijdscategorieën binnen de jeugdzaalvoetbalclub ZVC Vilvoorde voor het seizoen 2022-2023.

Gebruik dus de juiste leeftijdscategorie bij de inschrijving of verlenging!

Indien het kind jonger is dan 18 jaar dan kan het zich enkel aansluiten via een ouder.

Een aansluiting is pas volledig nadat alle stappen werden doorlopen en de ouder akkoord gaat met het voorgestelde lidgeld. Aansluiten betekent automatisch de aanvaarding van alle regels en reglementen van de club en de Vlaamse Zaalvoetbalbond (VZVB). Zij zullen eerstdaags geüpdatet worden en ter beschikking gesteld worden via deze website.