shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal :  0,00
View Cart Check Out

SPORT VOOR ELK KIND UIT VILVOORDE

SPORT VOOR ELK KIND UIT VILVOORDE

ZVC VILVOORDE overweegt enkele plaatsen in de categorie van 9,10,11 en 12 jarigen alsook de categorie van 15 en 16 jarigen voor te behouden voor de jeugd uit Vilvoorde die onderwijs volgen via OKAN.

Okan staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Anderstalige leerlingen die nog niet langer dan 1 jaar in ons land zijn leren er een jaar lang intensief Nederlands, maken kennis met het schoolsysteem en stromen daarna door naar de gewone klas.

ZVC VILVOORDE vindt dat ook deze kinderen de kans moeten krijgen om naast het onderwijs te leren samen sporten in teamverband met leeftijdsgenoten binnen een gestructureerd clubkader.

Ongeacht zijn afkomst heeft elk kind sowieso behoefte om zijn geliefkoosde sport te kunnen uitoefenen. Dergelijke activiteiten zijn onontbeerlijk voor de verdere goede ontwikkeling van het kind en kan bijdragen in het aanleren van o.a. het Nederlands.

Hopelijk zal ZVC VILVOORDE eerstdaags enkele van die jongeren kunnen opnemen in de kern van haar jeugdspelersgroepen!